Sportongeval - De procedure

Hoe gaat men te werk bij een sportongeval?Procedure aangifte sportongeval


Download hier de procedure en de inlichtingenfiche voor uw aangifte van een sportongeval.


Belangrijke bijkomende informatie


Wanneer kan u een ongevalsaangifte laten invullen?

Bij een doktersbezoek dat voortvloeit uit een kwetsuur opgelopen op training of tijdens een wedstrijd.


Wat te doen om in aanmerking te komen voor een terugbetaling van de resterende onkosten?


Stap 1:

 • De speler consulteert zo vlug mogelijk na het voetbalongeval een arts en neemt het dossier "Aangifte voor ongeval' mee.
  De arts vult de zijde “Medisch getuigschrift” in. Dit dossier is beschikbaar in de kantine, vraag ernaar!
 • Vervolgens bezorgt u het ongevallenformulier, voorzien van een kleefstrookje van het ziekenfonds en de ingevulde inlichtingenfiche in de B-kantine of bij het secretariaat. HET LID OF OUDER VULT NOOIT ZELF DE AANGIFTE IN.
 • Ons secretariaat moet het ingevulde formulier opsturen naar de federatie en dat moet gebeuren uiterlijk binnen de 21 kalenderdagen na het voetbalongeval. Vandaar het belang om zo vlug mogelijk de ongevalsaangifte ingevuld terug te bezorgen aan de club.
 • De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval verzamelen.

  Opmerking:
 • Is dit formulier niet binnen de 21 dagen (poststempel geldt) na het voetbalongeval opgestuurd, dan zal de verzekering van de voetbalbond niet tussenkomen in de kosten.
 • Op de zijde “Medisch getuigschrift” moeten de nodige beurten kinesitherapie vermeld staan, dus controleer dit bij uw arts (als er kinesitherapie nodig is vraag zeker 9 beurten aan).
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (een kasticket is niet voldoende).


Stap 2:

 • Eenmaal dit formulier is opgestuurd en er bij de federatie een dossier is aangelegd, zal u een formulier ontvangen “Geneeskundig getuigschrift van herstel”. Dit document houdt u bij en laat u pas invullen door de arts op het moment van genezing.
 • Indien de arts beslist dat er bijkomende sessies nodig zijn voor de kinesitherapeut, ga dan met het afschrift van de arts langs bij het secretariaat van de club. Dit zal op haar beurt een aanvraag indienen bij de federatie. Dit dient te gebeuren vooraleer de volgende sessie kan aangevat worden.
 • De bijkomende sessies kunnen dus pas aanvangen na goedkeuring van de federatie.
 • Indien er geen aanvraag werd ingediend voor bijkomende sessies, dan zal er uiteraard geen terugbetaling zijn van deze kosten.
 • Voor een sportinactiviteit van minder dan 15 dagen worden er geen uitkeringen toegekend voor speciale zorgen.


Stap 3:

 • Van zodra de arts beslist dat de speler opnieuw mag gaan voetballen (definitieve genezing), laat u het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” door hem invullen.
 • Aan dit formulier voegt u het volledig detail van tegemoetkomingen van het ziekenfonds, evenals alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten met betrekking tot het voetbalongeval toe en u bezorgt dit alles aan het secretariaat die dit onmiddellijk opstuurt naar de federatie
 • Eenmaal het dossier is afgesloten bij de federatie, ontvangt de club het bedrag van de tussenkomst.
 • Het bedrag kan dan worden bekomen in de B-kantine, of kan op eigen verzoek worden overgeschreven naar het opgegeven rekeningnummer.

  Opmerking:
 • Zolang het formulier “Geneeskundig getuigschrift van herstel” niet is ingevuld en opgestuurd, mag de speler in kwestie niet voetballen, dus niet trainen noch spelen, omdat de speler op dat moment NIET verzekerd is.
 • Let er op dat de arts de datum van definitieve genezing en de datum van hervatting duidelijk vermeldt op het formulier.
 • De onkosten van het gebeurlijke ongeval kunnen tot 2 jaar na het ongeval binnengebracht worden. U dient dus niet te wachten op een afrekening van ziekenhuis of dergelijke alvorens het “bewijs van genezing” binnen te brengen.
  Het is eveneens mogelijk dat de arts oordeelt dat de speler mag voetballen maar dat de “genezing” nog even op zich laat wachten.
 • De federatie houdt automatisch bij elk voetbalongeval een vast bedrag af voor de administratieve kosten. Op dit ogenblik bedraagt dit bedrag circa € 11,00.
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.
 • Wanneer men als aangesloten speler, oefenmeester of begeleider een blessure oploopt tijdens een wedstrijd of een training, dan kan men een beroep doen op het Federaal Solidariteitsfonds (F.S.F.) van de federatie.
 • De financiële tussenkomsten worden betaald door het Federaal Solidariteitsfonds (F.S.F.) van de federatie. Dit fonds – géén verzekering – verleent financiële hulp aan de slachtoffers van een sportongeval. Het F.S.F. dekt alle kosten veroorzaakt door sportongevallen, na aftrek van de door de ziekenfondsen terugbetaalde sommen tot de wettelijke normen bepaald in de nomenclatuur (medische prestatie met een door het RIZIV bepaalde prijs). Er wordt enkel tussengekomen in die gevallen die ook door de ziekenfondsen worden gedekt! Het is misschien wel het overwegen waard om een individuele bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten. De terugbetaling kan daar hoger liggen! Uiteraard is dit volledig vrijblijvend.
 • Enkel het clubsecretariaat is gemachtigd om briefwisseling met de federatie te voeren. Bij eventuele vragen of opmerkingen is het best om het clubsecretariaat te contacteren.